zaterdag, oktober 01, 2005

Deadline 15/12/2005: 17° Wel-Wedstrijden

Voor alweer de zeventiende maal schrijft WeL haar literaire wedstrijden uit. Er is een Essayprijsvraag en een Wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht WeL i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus. In te zenden naar het redactieadres vooraleer de tijd op 15/12/2005 is blijven staan. Niet mailen! Hoe helemaal geldig in te zenden lees je overigens hier. Prijzen voor de beide wedstrijden hebben de mooie ronde som van: 248 €, 124 €, 75 €. ("Het vergaat jullie wel ende schoon!")

Wel: http://uwel.allegro.be

Geen opmerkingen: