zaterdag, maart 17, 2012

Deadline 30/6/2012: Julia Tulckens Poëziewedstrijd – Linter, Landen & Tienen

Inzendingen voor de poëzieprijs Julia Tulckens kunnen nog tot 30/6/2012! Organisatie: Linter, Landen & Tienen.
Er is geen thema. Eén gedicht in te sturen onder schulnaam! In vijfvoud. Drie categorieën én voor elke categorie is een “waardevolle geldprijs” te winnen. Prijsuitreiking 9/10/2012.

Meer info & reglement via deze Linter-link.

Deadline 15/9/2012 : Poëziewedstrijd Mark Braet (Editie 2)

Tweede editie van de Mark Braet-poëziewedstrijd! Drie niet-eerder gepubliceerde gedichten in zesvoud met als thema ‘verontwaardiging en engagement’.
15/9/2012 aan Mark Braet -poëzieprijs, Kazernestraat 33,1000 Brussel.
Schuilnaam! Prijs 500 Euro + 2 x boekenbon van 50 euro. Publicatie van winnende gedichten in Aktief, ledenblad van het Masereelfonds.
Jury : Lisette Keustermans, Alain Delmotte, Frank De Crits, Paul Rigolle en Koen Stassijns (voorzitter)
Proclamatie op 14/12/2012 om 20u30 in De Werf Brugge. Organisatie Frans Masereelfonds.

Het volledige reglement lees je hier! En uiteraard ook op www.masereelfonds.be.

vrijdag, december 16, 2011

Deadline 26/1/2012: Jotie 't Hooft-poëzieprijs 2012

Nu de Turingstrijd zich verlengt en verlegt naar de Tweede Ronde is er ook – Ecce Homo, niet te vergeten - de Jotie ’t Hooft-wedstrijd.
3° Editie 2012: max. drie gedichten onder schuilnaam. Hoofdprijs 250 Euro. Uitreiking op 12/5/2012. Inzenden voor 26/1/2012 (met de post)
En niet, of nooit, wanhopen: “De leden van de jury zullen het schoonste gedicht kiezen.”

Hier het volledige reglement!


woensdag, oktober 26, 2011

Deadline 31/12/2011: Gorcumse Literatuurprijs 2010/2011

GORCUMSE LITERATUURPRIJS 2010/2011 - Het volledige reglement !
Oproep en reglement
1. De schrijfwedstrijd wordt uitgeschreven door de Stichting Literaire Workshop te Gorinchem in samenwerking met het tijdschrift Schoon Schip in Assen en Antwerpen.
2. De inzending mag per persoon bestaan uit 1 verhaal of essay van maximaal 1500 woorden, óf uit 1 gedicht van hooguit 30 versregels en mag niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond.
3. Inzendingen dienen vóór 31 december 2011 duidelijk getypt of geprint en in 3-voud ontvangen te zijn door de redactie van Schoon Schip, De Vallei 42, 9405 KK Assen, onder vermelding van “Gorcumse Literatuurprijs”.
4. Elk afschrift moet aan de voorzijde voorzien zijn van (ook eigen) naam adres, telefoonnummer en liefst ook e-mailadres. Inzenden per e-mail is echter niet mogelijk.
5. Deelnemers moeten op verzoek hun werk op diskette kunnen aanleveren. De proclamatie zal schriftelijk plaatsvinden in het tijdschrift Schoon Schip en andere bladen.
6. De beste inzendingen kunnen gepubliceerd worden in één van de eerste edities van Schoon Schip in 2010 en op de website http://www.chroom.net/schoonschip, zonder dat honorarium geclaimd kan
worden.
7. Inzendingen worden bevestigd noch geretourneerd. Winnaars en/of geselecteerden krijgen tijdig bericht van de organisatie; overige inzenders ontvangen geen persoonlijk bericht van de uitslag.
8. De jury zal bestaan uit redactieleden/medewerkers van Schoon Schip. Reclameren is niet mogelijk.
9. Juryleden van Schoon Schip en bestuursleden van de Stichting Literaire Workshop zijn uitgesloten van deelname.
10. Er zijn drie (3) prijzen: 1 voor Proza, 1 voor Poëzie, en 1 voor de regio Gorinchem in alle categorieën. Elke prijs bedraagt 100 euro en zal worden overgemaakt. Het is mogelijk dat één of meer prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.
11. Er is geen ex aequo. Indien de jury daar aanleiding toe vindt, kunnen er tevens enkele eervolle vermeldingen worden toegekend. Daaraan is geen prijzengeld verbonden.
12. Het thema voor 2010/2011 is “Waar ik woon”. Dit onderwerp moet op enigerlei wijze in het werkstuk terug te vinden zijn.
13. Deelnemers dienen bereid te zijn hun werk (eventueel) voor te lezen op een bijeenkomst van de Stichting Literaire Workshop.
14. Door in de zenden aanvaarden deelnemers dit reglement. Meer informatie over de prijs is er niet; er worden geen reglementen per post toegezonden. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist het
bestuur van de stichting.
15. Andere informatie is verkrijgbaar bij: Stichting Literaire Workshop, Kalkhaven 80, 4201 BC Gorinchem, telefoon 0183-636166, e-mail Stiliwo@cs.com

Meer info: Schoon Schip

Deadline 30/11/2011: Kortenberg 2012

Reglement Poëziewedstrijd Gemeente Kortenberg 2012

Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door de Gemeente Kortenberg en de openbare bibliotheek van Kortenberg naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de ondertekening van het Charter van Kortenberg. Met dit charter gaf, voor het eerst op het Europese continent, een vorst medezeggenschap aan steden die onder zijn gezag vielen. Die vorst was hertog Jan II van Brabant en de steden in kwestie waren Antwerpen, Brussel, ’s Hertogenbosch, Leuven, Tienen en Zoutleeuw. Deze eerste prille vorm van democratisering werd georganiseerd door middel van een parlement dat om de 3 weken vergaderde in de abdij van Kortenberg.

Art. 1
Het thema van de wedstrijd is democratie in al haar verschijningsvormen.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor iedere inzender vanaf 18 jaar.

Art. 3
Elke deelnemer mag maximum 3 gedichten inzenden.
De maximale lengte voor elk ingezonden gedicht is 1 pagina/32 regels.
De gedichten dienen in het Nederlands gesteld te zijn en in viervoud afgedrukt te worden op A4-formaat.

Art. 4
De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder gepubliceerd, bekroond of op eender welke wijze openbaar gemaakt zijn.
Stilistisch is er geen enkele beperking.

Art. 5
De gedichten dienen te worden ondertekend met een niet eerder gebruikte schuilnaam. De persoonsgegevens van de inzender (naam, geboortedatum, adres, telefoon en/of e-mailadres) worden op een afzonderlijk blad vermeld; dit blad dient in een afzonderlijke en gesloten enveloppe gestopt te worden en samen met de gedichten verzonden.

Art. 6
De inzendingen dienen ten laatste op 30 november 2011 verzonden te worden (dagstempel van de post geldt als bewijs) naar: Poëziewedstrijd 2012, Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.

Art. 7
De Gemeente Kortenberg heeft het recht om alle ingezonden werken te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. De ingezonden gedichten worden niet aan de deelnemers terugbezorgd.
Voor de ingezonden gedichten en voor de eventuele publicatie, voordracht en tentoonstelling ervan kan geen vergoeding worden geclaimd.

Art. 8
De jurering gebeurt door een driekoppige, onafhankelijke en deskundige jury. Per deelnemer kan slechts één gedicht gelauwerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury. Deze is bindend en definitief.


Art. 9
De hoofdprijs is een weekendarrangement voor 2 personen in de charterstad ’s Hertogenbosch (NL). Voor de eervolle vermeldingen wordt er een verrassing voorzien.

Art. 10
De winnaar en de deelnemers die een eervolle vermelding krijgen zullen daarvan persoonlijk verwittigd worden.
De hoofdprijs en de eervolle vermeldingen worden enkel overhandigd aan de deelnemers in kwestie indien die aanwezig zijn op de avond van de proclamatie, of aan zijn of haar afgevaardigde in geval van heirkracht.

Art. 11
De proclamatie gaat door op donderdag 26 januari (Gedichtendag) 2012 in de openbare bibliotheek van Kortenberg.

Art. 12
Door deel te nemen aan deze poëziewedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. Verdere informatie kan steeds verkregen worden bij de openbare bibliotheek van Kortenberg op het telefoonnummer 02/755.22.94.

Deadline 01/11/2011: Dichter uit de schaduw

Poëziewedstrijd Dichter Uit De Schaduw

Literaire Living 2011, die zaterdag 19 november plaatsvindt in cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, heeft weer een interessante affiche: Anton Korteweg (NL), Philip Hoorne, Lies Van Gasse en Maarten Inghels. Tom Pintens zorgt voor de muziek. Maar er is nog één fauteuil vrij voor een nog (te) onbekend dichter. Wil je optreden in de Literaire Living of wil je je gedichten door één van de dichters voorgedragen zien?

Doe het volgende:

- Selecteer drie eigen gedichten.
- Mail ze naar info@deschaduw.net met vermelding van uw naam, thuisadres en e-mailadres
- Doe dat vóór 1 november 2011
- Hou www.deschaduw.net in de gaten, want daar worden de winnaar en de genomineerden bekendgemaakt.

Meer Info: www.deschaduw.net


maandag, september 05, 2011

Deadline 1/11/2011: Turing Nationale Gedichtenwedstrijd

Inzenden voor de derde editie van de grote Turing Nationale Gedichtenwedstrijd kan al een tijdje. Deelnemers zijn minimum 16 jaar en de prijs bedraagt niet minder dan 10000 Euro!
Vanaf deze editie ook voor Vlamingen! (Een prachtkans naar het heet!). En ook nog ‘s: “Zonder aanzien des persoons!”.

Alle info: via de wedstrijdsite: http://www.nationalegedichtenwedstrijd.nl


zaterdag, september 03, 2011

Poëzieprijs Merendree 2011-de winnaars!

Deze namiddag werd in een wat lang uitgerekte namiddag in het lieflijke Merendree (met pastorie en kerk in het midden!) het einde van het post-modernisme vastgesteld. (Juryverslag!). Ook werden er de tweejaarlijkse poëzieprijzen uitgereikt.

Grote Prijs van Merendree 2011: David Troch en vier nomiaties Sylvie Marie, Paul Rigolle, Mark Roels en Erwin Steyaert.

Basiel de Craeneprijs 2011: Erwin Steyaert. Nominaties Rik Dereeper, Luk Vermeulen, Ann Van Dessel en Marleen Van Nijverseel.

Religieuze poëzieprijs Gerolfswal 2011: Erwin Steyaert. Nominaties voor Ludo Colman, Mark Meekers, Rosa Olaerts en Marleen Van Nijverseel.

In 2013 – bij leven en welzijn - opnieuw!

De wedstrijdlink: www.poeziemerendree.be


woensdag, februari 23, 2011

Deadline 31/12/2011: Gorcumse literatuurprijs 2010/2011

De Stichting Literaire Workshop te Gorinchem en het tijdschrift Schoon Schip zorgen er voor dat u kunt meedingen naar de Gorcumse Literatuurprijs 2010-2011.
Inzenden vóór 31/12/2011. Drie prijzen: 1 voor Proza, 1 voor Poëzie, en 1 voor de regio Gorinchem. “Elke prijs bedraagt 100 euro en zal worden overgemaakt!”. Thema: “Waar ik woon”.
Meer info en reglement op de Schoon Schip-skynetblog en wel via deze pdf-link. Succes!


maandag, februari 21, 2011

Deadline 31/3/2011: Herman J. Claeys-poëziewedstrijd

- De poëzieprijs wordt ingericht door Pipelines vzw/De Muzeval ter nagedachtenis van Herman J. Claeys
- Het thema is ‘Ni Dieu, ni Maître’ – ‘Noch God noch Gebod’.
- € 5,00 inschrijfkosten verbonden aan de inzending tot deelname
- uiterlijk 31 maart 2011 (zie ook artikel 2 reglement)
- uitreiking op
- meer info en reglement via deze link op de site van Muzeval (http://muzeval.blogspot.com)donderdag, februari 10, 2011

Stad Izegem 2010: de laureaten

Voor de tweejaarlijkse poëzieprijs van de stad Izegem stuurden dit keer 152 dichters elk drie gedichten in.
Winnaar werd de man uit Culemborg: Marco Houtschild.
De andere laureaten waren Jan Vanmeenen, Frouke Arns, Sylvie Marie, Martin Carrette en Stien Michiels. De jury bestond uit Willy Spillebeen, Renaat Ramon, Dirk Vandevoorde en Joris Van Hulle.
In 2012 is er een nieuwe kans om dit mooie Ereprijsje in de wacht te slepen!


Deadline 22/4/2011: Poemtata

Wie de Poemtata-poëziewedstrijd 2011 wil winnen, volge dit ene mooie motto “Ook verdoofde woorden worden wakker”.
Lees o.a. hier het reglement! En ook hier natuurlijk.


zondag, februari 06, 2011

Harelbeke 2011-De winnaars

Op de jaarlijkse “Dag van het Woord” werden gisteren zaterdag 5/2/2011 in Harelbeke de jaarlijkse poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars? De winnaars!

< 25 jaar:

1. Bo Vanluchene
2. Laura Tack
3. Charlene Winne
4. Emilie Dewitte
5. Flor Declercq

> 25 jaar:
1. Peter Mangel Schots
2. Martin Carrette
3. Maarten Crappé
4. Erna Schelstraete


De juryleden waren Willy Spillebeen, Herman Leenders en Maarten Depoucq.
Een klein verslagje bevindt zich inmiddels ook op de blog van Paul Rigolle, een ex-laureaat van de prijs, die gisteren duidelijk zelf ook weer de Weg naar Harelbeke had gevonden. En dit volkomen terecht natuurlijk!


zondag, januari 30, 2011

Zingen

Even tussendoor er jullie op attent maken dat het soms ook echt gebeurt! Dat het witlof aan het zingen slaat:

Als het witloof begint te zingen


donderdag, januari 20, 2011

Deadline 16/04/2011: De Vleermuis

De Vleermuis poëziewedstrijd
Deadline: 16/04/2011
Organisatie: Uitgeverij De Vleermuis
Stuur je werk op naar: Voor deze wedstrijd komen in aanmerking alle niet gepubliceerde, nooit eerder bekroonde gedichten
in het Nederlands.
Elke kandidaat kan slechts één gedicht maximaal inzenden, voorzien van eigen naam, adres, tel.nr.,
mailadres en geboortedatum getypt of gemaild. Indien er later eventueel gepubliceerd moet worden
onder pseudoniem, dient men dit gelijk te vermelden met daaronder uw eigen naam. Het thema is vrij. De gedichten mogen niet korter zijn dan 12 regels en niet langer dan 32 regels.
De inzendingen worden niet geretourneerd.
Inzendingen als volgt te adresseren:
Jury Gedichtenwedstrijd De Vleermuis Uitgeverij bv, Kasteel Hillenraedtstraat 131, 6043 HD Roermond
of via het inzendformulier Meer informatie op de site van De Vleermuis


Deadline 10/2/2011: Vrouwen over de hele wereld

Vrouwen over de hele wereld
Deadline: 10/02/2011
Organisatie: Bibliotheek Zoetermeer
Stuur je werk op naar: Vanaf 15 november start Bibliotheek Zoetermeer samen met Stichting Youth4help, Cine Utopia en Amnesty International met een literair najaarsprogramma over wereldvrouwen die voor hun rechten opkomen. Literatuurliefhebbers kunnen deelnemen aan verschillende leeskringbijeenkomsten en literaire introducties bij films bezoeken. Aan dit literaire programma rond Wereldvrouwen verbindt de bibliotheek een poëziewedstrijd. Laat u inspireren door werk van andere dichters zoals Jana Beranová of kom eens in de bibliotheek snuffelen in de collectie gedichtenbundels. Gedichten kunnen on line gepost worden.

(Bericht via het Poëziecentrum. Waarvoor dank.)


Overzicht

Misschien hier toch maar 'ns die mooie link naar de bladzijde van het poëziecentrum vermelden. Hier vind je namelijk heel regelmatig een nieuw overzicht van wedstrijden, groot en klein.

(Info: http://www.poeziecentrum.be/wedstrijden)


vrijdag, december 31, 2010

Deadline 30/4/2011: Poëzieprijs Merendree 2011

Wat ons betreft: één van de mooiste inzendwedstrijden voor poëzie! Om aan deel te nemen. En om ... te winnen!
Deadline voor de edities van 2011: 30/4/2011
* Poëzieprijs Merendree (750 euro)
* Basiel de Craeneprijs voor debutanten (500 euro)
* Religieuze Poëzieprijs Gerolfswal (600 euro)
Het volledige reglement vindt u hier. (Pdf)

Wedstrijdlink: www.poeziemerendree.bewoensdag, december 29, 2010

Deadline 14/2/2011: Literaire prijs Gelderland 2011

Het literaire tijdschrift Parmentier organiseert samen met het festival De Wintertuin ook in 2011 opnieuw de Literaire Prijs van de provincie Gelderland. Zowel proza als poëzie is welkom. Eén kortverhaal van minimaal 1000 en maximaal 1400 woorden óf drie (korte) gedichten. Thema: ‘Mijn Amerika’. Merkwaardig statement in het reglement, gevraagd wordt: “hedendaags Nederlands”. In vijfvoud en gesorteerd in te zenden. Prijzen: 1250 € en 750 €.
Deadline: uiterlijk op maandag 14 februari 2011 dienen de inzendingen in het bezit te zijn van Stichting Parmentier, postbus 1084, 6501 BB Nijmegen. Op de envelop moet worden vermeld ‘Literaire Prijs van de provincie Gelderland 2011’.
Het volledige reglement lees je na via dit Parmentier-adres: http://www.literairtijdschriftparmentier.nl/index.php?id=3


maandag, november 29, 2010

Deadline 1/12/2010: DorpsDichterDoel 2011-2012

Wie nog DorpsDichterDoel 2011-2012 moet zich nu wel erg haasten!

Uiterste inzenddatum: 1 december 2010.
Inhuldiging nieuwe DorpsDichterDoel (DDD): 19 maart 2011.
Juryleden: Mark Meekers, 1ste DDD (voorzitter), Frank De Vos, 2de DDD (secretaris), Hilde Coolen, Bert Bevers, Wim Persoon, Paul Vincent en Dianne Nuyts.
Je kan het volledige reglement lezen en downloaden via deze link: http://www.kunstdoel.net/nl/reglement-ddd-wedstrijd-2011-12
Bericht geknipt en geplakt dankzij en via: http://woordaanslag.blogspot.com/2010/08/uitnodiging-wie-wordt-de-derde.html. Waarvoor dank!