woensdag, oktober 26, 2011

Deadline 31/12/2011: Gorcumse Literatuurprijs 2010/2011

GORCUMSE LITERATUURPRIJS 2010/2011 - Het volledige reglement !
Oproep en reglement
1. De schrijfwedstrijd wordt uitgeschreven door de Stichting Literaire Workshop te Gorinchem in samenwerking met het tijdschrift Schoon Schip in Assen en Antwerpen.
2. De inzending mag per persoon bestaan uit 1 verhaal of essay van maximaal 1500 woorden, óf uit 1 gedicht van hooguit 30 versregels en mag niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond.
3. Inzendingen dienen vóór 31 december 2011 duidelijk getypt of geprint en in 3-voud ontvangen te zijn door de redactie van Schoon Schip, De Vallei 42, 9405 KK Assen, onder vermelding van “Gorcumse Literatuurprijs”.
4. Elk afschrift moet aan de voorzijde voorzien zijn van (ook eigen) naam adres, telefoonnummer en liefst ook e-mailadres. Inzenden per e-mail is echter niet mogelijk.
5. Deelnemers moeten op verzoek hun werk op diskette kunnen aanleveren. De proclamatie zal schriftelijk plaatsvinden in het tijdschrift Schoon Schip en andere bladen.
6. De beste inzendingen kunnen gepubliceerd worden in één van de eerste edities van Schoon Schip in 2010 en op de website http://www.chroom.net/schoonschip, zonder dat honorarium geclaimd kan
worden.
7. Inzendingen worden bevestigd noch geretourneerd. Winnaars en/of geselecteerden krijgen tijdig bericht van de organisatie; overige inzenders ontvangen geen persoonlijk bericht van de uitslag.
8. De jury zal bestaan uit redactieleden/medewerkers van Schoon Schip. Reclameren is niet mogelijk.
9. Juryleden van Schoon Schip en bestuursleden van de Stichting Literaire Workshop zijn uitgesloten van deelname.
10. Er zijn drie (3) prijzen: 1 voor Proza, 1 voor Poëzie, en 1 voor de regio Gorinchem in alle categorieën. Elke prijs bedraagt 100 euro en zal worden overgemaakt. Het is mogelijk dat één of meer prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.
11. Er is geen ex aequo. Indien de jury daar aanleiding toe vindt, kunnen er tevens enkele eervolle vermeldingen worden toegekend. Daaraan is geen prijzengeld verbonden.
12. Het thema voor 2010/2011 is “Waar ik woon”. Dit onderwerp moet op enigerlei wijze in het werkstuk terug te vinden zijn.
13. Deelnemers dienen bereid te zijn hun werk (eventueel) voor te lezen op een bijeenkomst van de Stichting Literaire Workshop.
14. Door in de zenden aanvaarden deelnemers dit reglement. Meer informatie over de prijs is er niet; er worden geen reglementen per post toegezonden. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist het
bestuur van de stichting.
15. Andere informatie is verkrijgbaar bij: Stichting Literaire Workshop, Kalkhaven 80, 4201 BC Gorinchem, telefoon 0183-636166, e-mail Stiliwo@cs.com

Meer info: Schoon Schip

Geen opmerkingen: