woensdag, oktober 26, 2011

Deadline 31/12/2011: Gorcumse Literatuurprijs 2010/2011

GORCUMSE LITERATUURPRIJS 2010/2011 - Het volledige reglement !
Oproep en reglement
1. De schrijfwedstrijd wordt uitgeschreven door de Stichting Literaire Workshop te Gorinchem in samenwerking met het tijdschrift Schoon Schip in Assen en Antwerpen.
2. De inzending mag per persoon bestaan uit 1 verhaal of essay van maximaal 1500 woorden, óf uit 1 gedicht van hooguit 30 versregels en mag niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond.
3. Inzendingen dienen vóór 31 december 2011 duidelijk getypt of geprint en in 3-voud ontvangen te zijn door de redactie van Schoon Schip, De Vallei 42, 9405 KK Assen, onder vermelding van “Gorcumse Literatuurprijs”.
4. Elk afschrift moet aan de voorzijde voorzien zijn van (ook eigen) naam adres, telefoonnummer en liefst ook e-mailadres. Inzenden per e-mail is echter niet mogelijk.
5. Deelnemers moeten op verzoek hun werk op diskette kunnen aanleveren. De proclamatie zal schriftelijk plaatsvinden in het tijdschrift Schoon Schip en andere bladen.
6. De beste inzendingen kunnen gepubliceerd worden in één van de eerste edities van Schoon Schip in 2010 en op de website http://www.chroom.net/schoonschip, zonder dat honorarium geclaimd kan
worden.
7. Inzendingen worden bevestigd noch geretourneerd. Winnaars en/of geselecteerden krijgen tijdig bericht van de organisatie; overige inzenders ontvangen geen persoonlijk bericht van de uitslag.
8. De jury zal bestaan uit redactieleden/medewerkers van Schoon Schip. Reclameren is niet mogelijk.
9. Juryleden van Schoon Schip en bestuursleden van de Stichting Literaire Workshop zijn uitgesloten van deelname.
10. Er zijn drie (3) prijzen: 1 voor Proza, 1 voor Poëzie, en 1 voor de regio Gorinchem in alle categorieën. Elke prijs bedraagt 100 euro en zal worden overgemaakt. Het is mogelijk dat één of meer prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.
11. Er is geen ex aequo. Indien de jury daar aanleiding toe vindt, kunnen er tevens enkele eervolle vermeldingen worden toegekend. Daaraan is geen prijzengeld verbonden.
12. Het thema voor 2010/2011 is “Waar ik woon”. Dit onderwerp moet op enigerlei wijze in het werkstuk terug te vinden zijn.
13. Deelnemers dienen bereid te zijn hun werk (eventueel) voor te lezen op een bijeenkomst van de Stichting Literaire Workshop.
14. Door in de zenden aanvaarden deelnemers dit reglement. Meer informatie over de prijs is er niet; er worden geen reglementen per post toegezonden. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist het
bestuur van de stichting.
15. Andere informatie is verkrijgbaar bij: Stichting Literaire Workshop, Kalkhaven 80, 4201 BC Gorinchem, telefoon 0183-636166, e-mail Stiliwo@cs.com

Meer info: Schoon Schip

Deadline 30/11/2011: Kortenberg 2012

Reglement Poëziewedstrijd Gemeente Kortenberg 2012

Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door de Gemeente Kortenberg en de openbare bibliotheek van Kortenberg naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de ondertekening van het Charter van Kortenberg. Met dit charter gaf, voor het eerst op het Europese continent, een vorst medezeggenschap aan steden die onder zijn gezag vielen. Die vorst was hertog Jan II van Brabant en de steden in kwestie waren Antwerpen, Brussel, ’s Hertogenbosch, Leuven, Tienen en Zoutleeuw. Deze eerste prille vorm van democratisering werd georganiseerd door middel van een parlement dat om de 3 weken vergaderde in de abdij van Kortenberg.

Art. 1
Het thema van de wedstrijd is democratie in al haar verschijningsvormen.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor iedere inzender vanaf 18 jaar.

Art. 3
Elke deelnemer mag maximum 3 gedichten inzenden.
De maximale lengte voor elk ingezonden gedicht is 1 pagina/32 regels.
De gedichten dienen in het Nederlands gesteld te zijn en in viervoud afgedrukt te worden op A4-formaat.

Art. 4
De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder gepubliceerd, bekroond of op eender welke wijze openbaar gemaakt zijn.
Stilistisch is er geen enkele beperking.

Art. 5
De gedichten dienen te worden ondertekend met een niet eerder gebruikte schuilnaam. De persoonsgegevens van de inzender (naam, geboortedatum, adres, telefoon en/of e-mailadres) worden op een afzonderlijk blad vermeld; dit blad dient in een afzonderlijke en gesloten enveloppe gestopt te worden en samen met de gedichten verzonden.

Art. 6
De inzendingen dienen ten laatste op 30 november 2011 verzonden te worden (dagstempel van de post geldt als bewijs) naar: Poëziewedstrijd 2012, Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.

Art. 7
De Gemeente Kortenberg heeft het recht om alle ingezonden werken te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. De ingezonden gedichten worden niet aan de deelnemers terugbezorgd.
Voor de ingezonden gedichten en voor de eventuele publicatie, voordracht en tentoonstelling ervan kan geen vergoeding worden geclaimd.

Art. 8
De jurering gebeurt door een driekoppige, onafhankelijke en deskundige jury. Per deelnemer kan slechts één gedicht gelauwerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury. Deze is bindend en definitief.


Art. 9
De hoofdprijs is een weekendarrangement voor 2 personen in de charterstad ’s Hertogenbosch (NL). Voor de eervolle vermeldingen wordt er een verrassing voorzien.

Art. 10
De winnaar en de deelnemers die een eervolle vermelding krijgen zullen daarvan persoonlijk verwittigd worden.
De hoofdprijs en de eervolle vermeldingen worden enkel overhandigd aan de deelnemers in kwestie indien die aanwezig zijn op de avond van de proclamatie, of aan zijn of haar afgevaardigde in geval van heirkracht.

Art. 11
De proclamatie gaat door op donderdag 26 januari (Gedichtendag) 2012 in de openbare bibliotheek van Kortenberg.

Art. 12
Door deel te nemen aan deze poëziewedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. Verdere informatie kan steeds verkregen worden bij de openbare bibliotheek van Kortenberg op het telefoonnummer 02/755.22.94.

Deadline 01/11/2011: Dichter uit de schaduw

Poëziewedstrijd Dichter Uit De Schaduw

Literaire Living 2011, die zaterdag 19 november plaatsvindt in cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, heeft weer een interessante affiche: Anton Korteweg (NL), Philip Hoorne, Lies Van Gasse en Maarten Inghels. Tom Pintens zorgt voor de muziek. Maar er is nog één fauteuil vrij voor een nog (te) onbekend dichter. Wil je optreden in de Literaire Living of wil je je gedichten door één van de dichters voorgedragen zien?

Doe het volgende:

- Selecteer drie eigen gedichten.
- Mail ze naar info@deschaduw.net met vermelding van uw naam, thuisadres en e-mailadres
- Doe dat vóór 1 november 2011
- Hou www.deschaduw.net in de gaten, want daar worden de winnaar en de genomineerden bekendgemaakt.

Meer Info: www.deschaduw.net